Stichting Abbas Fonds

Abbas-Prijs en subsidie

Het bestuur van het ABBAS-fonds, ingesteld door de Stichting ABBAS stelt zich ten doel onderzoek en ontwikkeling van instrumenten, met name tests en vragenlijsten, ten behoeve van diagnostiek op het gebied van de beroepskeuze- en personeelspsychologie, klinische, neuro- en gezondheidspsychologie, en ontwikkelings- en onderwijspsychologie te bevorderen. Voor dit doel heeft het bestuur een beoordelingscommissie ingesteld bestaande uit dr. Arne Evers (voorzitter), prof. dr. Marise Born, prof. dr. Rob Meijer, prof. dr. Petra Hurks, prof.  dr. Wilma Resing en prof. dr. Robbert Sanderman.
Het bestuur, bestaande uit prof. dr. Wilma Resing (voorzitter), mr. Gert Bossinade, dr. Arne Evers en prof. dr. Rob Meijer, nodigt u uit tot nominatie van ofwel de ABBAS-prijs 2023 ofwel het inzenden van voorstellen voor de ABBAS-ontwikkelingssubsidie 2024.

Abbas-prijs 2023

Uit het fonds wordt jaarlijks een bedrag van 2500 Euro gereserveerd als prijs voor een proefschrift op bovengenoemde terreinen. Het bestuur en de commissie zullen gaarne goede proefschriften op dit terrein die zijn verschenen in 2023 van de promotoren of de auteurs zelf ter beoordeling ontvangen voor 1 september 2024.

Abbas-ontwikkelingsubsidies 2024

Het ABBAS-fonds heeft jaarlijks een bedrag van 30.000 Euro beschikbaar voor (mede)subsidiering van projecten op bovengenoemde terreinen. Voorstellen in de vorm van een korte schets en design van de studie en voorzien van een begroting en een samenvatting van de verwachte uitkomst dienen te worden ingediend voor 1 september 2024. 
Projecten met een looptijd langer dan een jaar komen ook voor beoordeling in aanmerkingen. Eventueel kan de beoordelingscommissie om een nadere uitwerking vragen.
Nominaties en subsidieaanvragen kunnen ingediend worden aan de voorzitter van de beoordelingscommissie, dr. Arne Evers, zie de pagina Aanvraag.