Historie

De Stichting Abbas Fonds komt voort uit de stichting NITPB. Deze stichting werd ingesteld door de toenmalige directeur van het Noordelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie en Bedrijfswetenschappen), de heer J.H. Abbas op het moment dat dit instituut opging in het GITP, Groninger Instituut voor Toegepaste Bedrijfskunde.

De Stichting Abbas Fonds is naar de heer J.H. Abbas genoemd. De stichting stelt zich ten doel de bevordering van onderzoek en ontwikkeling van instrumenten, met name tests en vragenlijsten, ten behoeve van psychologische diagnostiek.

Ter bevordering van dit doel stelt het fonds eens per jaar niet alleen een of meer kleine tot  middelgrote ontwikkelingsubsidies ter beschikking, maar ook een prijs voor een excellente dissertatie op bovengenoemd gebied.

Subsidie

Het bestuur wil meer aandacht vestigen op het belang van de ontwikkeling van goede tests en vragenlijsten. Daartoe stelt het per jaar een bedrag van 30.000 euro beschikbaar.

Dissertaties

Het bestuur wil tevens bekendheid geven aan excellente proefschriften waarin de ontwikkeling van instrumenten ofwel verder (validerings)onderzoek centraal staat.

Sfeerbeelden