Wie zijn wij

De Stichting Abbas Fonds stimuleert testontwikkeling en onderzoek naar en met tests in Nederland en Vlaanderen door kwalitatief hoogstaand onderzoek op het gebied van testontwikkeling te belonen. 

Jaarlijkse Proefschriftprijs & Subsidiemogelijkheid

Elk jaar wordt een prijs uitgeloofd voor een excellent proefschrift over testontwikkeling. Sinds 2013 heeft het ABBAS-fonds tevens subsidiemogelijkheden voor projecten die direct testontwikkeling als doel hebben.

Het terrein van de testontwikkeling bestrijkt onderzoek over tests en vragenlijsten van velerlei aard, zoals:

  • Persoonlijkheidsvragenlijsten (kind, volwassene)
  • Lees- en rekentoetsen
  • Aandachts- en concentratietests
  • Tests voor intelligentie of capaciteit

Bestuur Stichting Abbas Fonds:

Prof. dr. Wilma Resing, voorzitter 
Mr. Gert Bossinade, penningmeester
Prof. dr. Rob Meijer, lid

Beoordelingscommissie:

Dr. Arne Evers, (Universiteit van Amsterdam), voorzitter
Prof. dr. Marise Born (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Prof. dr. Petra Hurks (Universiteit Maastricht)
Prof. dr. Rob Meijer (Universiteit Groningen)
Prof. dr. Wilma Resing (Universiteit Leiden)
Prof. dr. Robbert Sanderman (Universiteit Groningen)

In zowel bestuur als beoordelingscommissie is veel expertise op het terrein van testontwikkeling vertegenwoordigd. De leden van de commissie representeren een breed veld van deskundigheid, lopend van de COTAN, Commissie Testaangelegenheden van het Nederlands Instituut van Psychologen tot universiteiten, selectiebureaus, schoolbegeleidingsdiensten en andere instellingen.