Aanvraag

Abbas-prijs 2023

Uit het fonds wordt jaarlijks een bedrag van 2500 Euro gereserveerd als prijs voor een proefschrift op eerder genoemde terreinen. Het bestuur en de commissie zullen gaarne goede proefschriften op dit terrein die zijn verschenen in 2023 van de promotoren of de auteurs zelf ter beoordeling ontvangen voor 1 september 2024. In aanmerking komen onderzoekers (dissertatie) en net afgestudeerden (MSc) aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit die tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 een proefschrift of thesis hebben verdedigd. Een door het bestuur van de stichting samengestelde beoordelingscommissie zal de genomineerde werken beoordelen op de mate waarin zij testontwikkeling bevorderen, op excellentie, originaliteit en maatschappelijke relevantie. De publicaties dienen voorzien te zijn van een aanbevelingsbrief van de supervisor of promotor.

Proefschriften worden beoordeeld op:

 • Mate waarin testontwikkeling wordt bevorderd
 • Excellentie
 • Innovativiteit
 • Maatschappelijke relevantie

Abbas-ontwikkelingsubsidies 2024

Het ABBAS-fonds heeft jaarlijks een bedrag van 30.000 Euro beschikbaar voor (mede)subsidiering van projecten op bovengenoemde terreinen. Voorstellen in de vorm van een korte schets en design van de studie en voorzien van een begroting en een samenvatting van de verwachte uitkomst dienen te worden ingediend voor 1 september 2024
Projecten met een looptijd langer dan een jaar komen ook voor beoordeling in aanmerkingen. Eventueel kan de beoordelingscommissie om een nadere uitwerking vragen.
Aanvragen dienen de nadruk te leggen op testontwikkeling, dienen een duidelijke begroting te hebben en niet langer te zijn dan 4-5 pagina’s A-4.

Voorstellen bevatten

 • een korte beschrijving van de theoretische achtergrond in relatie tot de testontwikkeling,
 •  een korte schets  van het design van de studie,
 • Informatie over de kwaliteit (betrouwbaarheid, validiteit) van voorafgaande/ voorlopige/buitenlandse versies van het instrument,
 • de verwachte uitkomst,
 • een beschrijving van het onderzoeksteam,
 • een gespecificeerde begroting,
 • zo nodig kunnen artikelen worden bijgevoegd.

De subsidie is bedoeld voor onderzoekskosten die in het kader van het proces van testontwikkeling worden gemaakt, zoals de aanstelling van onderzoeksassistenten, het vervaardigen van testmateriaal, programmeerkosten, reiskosten ten behoeve van de testafnames, vergoeding voor proefpersonen e.d. Niet vergoed worden o.a. kosten van congresbezoek en salariskosten van uitvoerende of begeleidende (hoofd)onderzoeker(s).

Faculteiten of onderzoeksscholen van Nederlandse en Vlaamse universiteiten kunnen elk maximaal 3 proefschriften of theses nomineren. U kunt alle informatie per email sturen, waarbij u, bij voorkeur, het nominatieformulier gebruikt, maar u kunt ook alle stukken per post aanleveren.

Nominaties en subsidieaanvragen kunnen, bij voorkeur digitaal, worden gestuurd  aan de voorzitter van de beoordelingscommissie,  dr. Arne Evers.  
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres:

UvA, Afdeling Psychologie
t.a.v. Dr. A. Evers
Postbus 15919
1001 NK AMSTERDAM